Ü (1) szó jelentése

Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint Ü (1) szó jelentése, értelmezése:

kisded alakban ü, harminchatodik bötü a magyar abécerendben, s tizennegyedik az önhangzók sorában. Határos a magas lejtőzetü i-vel, honnan mind némely tájejtésben, mind az irodalomban, gyakran váltakozik vele, mint az irodalomban is: űdv, idv; űgyekszik, igyekszik; üdő, idő; üvölt ivölt; üzen izen; bükfa, bikfa; süker, siker; süket, siket; süheder, siheder; fütty, fitty stb. A régi nyelvemlékekben az ü helyett még az imént emlitetteken kivül is i használtatik, pl. igy = ügy, ill = üll, it = üt, (l. ezeket); mindenril = mindenrül, enyimbil = enyimbül stb. (Szalay Ág. 400 m. 1.). Némely tájszokás ö helyett használja, mint ücsém, öcsém; pörül, pöröl; őrül őröl; törül, töröl. Több szóban, illetőleg gyökben közszokás szerint állandóan rövid, pl. üdő, ünő, üget, ük, ühög, ümög, üszög, üveg, süveg, üvölt, süvölt, üzen, üt, süt, fürög, gümő, lüktet, tütű, rüpők stb. továbbá a személyragokban: kérünk, kérjük, kértük, kérnünk, kezünk, fejünk. Különben a hosszú ű hang mértéke ingadozó és gyakran rövid ü-re változik a tájak különböző ejtése szerint. Mire nézve az irodalomban leghelyesebb a széphangzathoz alkalmazkodni, hogy t. i. a rövid és hosszú önhangzók öszve ne torlódjanak, pl. keserű, gömbölyű, hevederű, sikerű; ellenben, őrlésü, őrjöngésü, öntésü. Némely szók végén, midőn önhangzóval kezdődő rag járul hozzá, v-re változik, mint: enyü, enyv: fenyü, fenyv; tetü, tetv; ölü, ölv. Palócos kiejtéssel üö, iő; még gr. Eszterházy M. nádor leveleiben is eléjön: sziökség (=szükség), kiöld (=küld) stb. l. bővebben U és Ú alatt. Ű (2) előhaladó mozgást jelentő tiszta elemnek tekinthető 1) ü-dő, ü-get, ü-ld, ü-z (=ü-öz); 2) hangutánzó elemnek ü-v-ölt szóban, és ezek származékaiban.

Betűelemzés "Ü (1)" szövegre

Morzé jelekkel leírva (csak ékezet nélküli betűkkel): ..-

A szó 1 betűs karakterrel van leírva, ebből 1 magánhangzó (100%). Ez 61.75 százalékkal több mint az átlagos magyar szó esetében. Vizsgált szövegnek összesen 1 karaktere van ami nem írható le angol ábécével (átlagnál 0.1 karakterrel kevesebb). Hátrafelé leírva: )1( Ü.

Keresés az interneten "Ü (1)" kulcsszóra:

> Képek keresése
> BING kereső
> Google kereső
> Video keresés
> Fordítás: Ü (1) Angolra
*Eredmények új ablakban fognak megjelenni

Menü

Hirdetés

Statisztika